Twoje prawa w szpitalu – cz.2. – Powinnaś być pytana o zgodę

07/09/2009 at 10:52

W poprzednim poście pisałam o prawie kobiety rodzącej do informacji o stanie zdrowia i o wynikach badań oraz o zastosowanych czynnościach medycznych. Prawo do informacji łączy się ściśle z prawem do wyrażania zgody na zabieg medyczny. Przed każdym zabiegiem medycznym powinnaś być poproszona o wyrażenie zgody.

Jeśli zostałaś poinformowana o celu, przewidywanych efektach oraz o zagrożeniach związanych z zabiegiem i informacja jest dla ciebie zrozumiała, możesz podjąć decyzję, czy zabieg ten ma być wykonany czy nie.

Na niektóre zabiegi medyczne wystarczy wyrazić zgodę ustnie lub nawet przez pokiwanie głową lub przez samo wykonywanie poleceń personelu medycznego. Już na początku porodu, możesz np. nie zgodzić się na zabiegi przygotowujące (golenie krocza i lewatywę). Również inne czynności, takie jak: przebijanie pęcherza, indukowanie porodu, nacięcie krocza, nie powinny być wykonywane rutynowo, uzasadnienie ich wykonania jest tylko w sporadycznych sytuacjach. Jednak na zabieg operacyjny lub na zastosowanie takiej metody leczenia lub diagnozowania, która niesie za sobą podwyższone ryzyko dla ciebie lub dziecka, konieczna jest zgoda pisemna (podpis).

W niektórych szpitalach kobiety przyjmowane do porodu, otrzymują do podpisania ogólną zgodę na leczenie. Podpisanie takiej zgody (tzw. zgody blankietowej) nie upoważnia personelu do podejmowania działań medycznych, bez uzyskiwania zgody na każde z nich osobno. Zgoda blankietowa jest pozostałością po przepisach, które dziś już nie obowiązują.

Lekarz w niektórych sytuacjach może odstąpić od uzyskania twojej zgody i przeprowadzić czynność medyczną : w sytuacji, gdy  w czasie zabiegu operacyjnego lub w trakcie stosowania jakiejś metody leczniczej czy diagnostycznej, niespodziewanie wystąpi okoliczność, która może spowodować utratę życia twojego lub dziecka, ciężkie uszkodzenie ciała lub ciężki rozstrój zdrowia (a nie ma możliwości zapytania o zgodę ani pacjentki, ani jej ustawowego przedstawiciela). Lekarz może wtedy np. poszerzyć zakres zabiegu, zmienić zakres lub metodę leczniczą lub diagnostyczną. Inną sytuacją, nie wymagającą zgody pacjentki, jest konieczność podjęcia szybkiej interwencji lekarskiej, a czynność ta nie stwarza większego zagrożenia.

Jeśli twoja prawa rodzącej zostały złamane, możesz złożyć skargę do rzecznika praw pacjenta (kontakt – bezpłatna infolinia 0 800 190 950 lub na stonie www.nfz.gov.pl), albo dochodzić zadośćuczynienia w sądzie.

share