Nowe standardy opieki okołoporodowej – cz.3 – Porodowy savoir-vivre

15/02/2011 at 00:20

W pierwszym poście z cyku „Nowe standardy opieki okołoporodowej” możesz znaleźć link do treści ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA, które w życie wejść ma na początku kwietnia br. W punkcie pierwszym podano link do treści załącznika, w którym to opisane są nowe standardy.

§ 1.

Określa się standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem stanowiące załącznik do rozporządzenia.

Twoje prawa w szpitalu – cz.3 – Bliska osoba może przebywać z tobą

27/12/2009 at 19:40

Niejednokrotnie panie z mojej szkoły rodzenia prosiły mnie o przesłanie im certyfikatu ukończenia kursu, gdyż  jego okazanie w szpitalu było wymagane, gdy para chciała rodzić wspólnie. Niektóre szpitale wymagają nawet, aby osoby rodzące razem uczestniczyły w szkole rodzenia właśnie w tej placówce. Niestety nie jest to zgodne z prawem. Szpitale powołują się czasem na swój wewnętrzny regulamin porządkowy, ale nie ma to żadnego uzasadnienia.

Aby osoba bliska mogła uczestniczyć w porodzie wcale nie musi być jakoś specjalnie szkolona lub przygotowywana. Oczywiście takie przygotowanie jest bardzo przydatne i wielu panów korzysta z kursów w szkole rodzenia, aby dowiedzieć się jak najlepiej pomóc rodzącej partnerce. Sama jednak obecność osoby bliskiej w czasie porodu jest najczęściej najistotniejszym aspektem wspólnego rodzenia.

Prawo stanowi o tym, że podczas każdego pobytu w szpitalu pacjent czy pacjentka mogą korzystać z dodatkowej opieki ze strony bliskiej osoby. Prawo to dotyczy oczywiście również kobiety rodzącej.

Twoje prawa w szpitalu – cz.2. – Powinnaś być pytana o zgodę

07/09/2009 at 10:52

W poprzednim poście pisałam o prawie kobiety rodzącej do informacji o stanie zdrowia i o wynikach badań oraz o zastosowanych czynnościach medycznych. Prawo do informacji łączy się ściśle z prawem do wyrażania zgody na zabieg medyczny. Przed każdym zabiegiem medycznym powinnaś być poproszona o wyrażenie zgody.

Jeśli zostałaś poinformowana o celu, przewidywanych efektach oraz o zagrożeniach związanych z zabiegiem i informacja jest dla ciebie zrozumiała, możesz podjąć decyzję, czy zabieg ten ma być wykonany czy nie.

Twoje prawa w szpitalu – cz.1 – Powinnaś być o wszystkim informowana

06/09/2009 at 11:25

Sprawa Wiolety Woźniak o której od kilku tygodni rozpisują się media, zmobilizowała mnie, aby poruszyć na blogu temat praw rodzącej. Nie wiem jaki będzie miało finał postępowanie prokuratora i jakie będą wyroki sądu. Sądy muszą rozpatrzyć dwie sprawy: czy zgodne z prawem było odebranie pani Wiolecie dziecka wkrótce po urodzeniu i czy lekarze mieli prawo do wykonania sterylizacji w przypadku tej pacjentki. Czy wykonanie zabiegu sterylizacji podczas cesarskiego cięcia było rzeczywiście zabiegiem ratującym życie kobiety w tym przypadku i nie było konieczności pytania jej o zgodę? Czy pani Wioleta była należycie o wszystkim poinformowana?

Jedno z praw przysługujących rodzącej to prawo do informacji. Często jest niestety w szpitalach naruszane. Pacjentka – rodząca ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia i prawo do wyrażenia zgody na poddanie się zabiegom po uzyskaniu odpowiednich, zrozumiałych dla niej informacji o tych zabiegach.prawo do informacji

by madaise

Informacja o stanie zdrowia powinna być udzielona rodzącej. Może być udzielona też bliskiej osobie, ale tylko wtedy, gdy rodząca choćby ustnie wyrazi na to zgodę. Będąc pacjentką szpitala powinnaś uzyskać informację o stanie zdrowia i wynikach badań, o diagnozie, sugerowanej metodzie leczenia czy postępowania, o możliwych konsekwencjach zastosowanych metod leczenia czy postępowania. Informacja ta musi być dla ciebie jasna i zrozumiała, tzn. jej treść nie powinna wywoływać u ciebie żadnych wątpliwości. Lekarz  czy położna powinni  użyć takiego słownictwa, by było dla  ciebie zrozumiałe. Co więcej przekazujący informację lekarz czy położna, powinni upewnić się, że informacja została zrozumiana właściwie.

W niektórych przypadkach dowodem na to, że pacjentka otrzymała odpowiednią informację, jest jej podpis, np. pod zgodą na wykonanie operacji.

Jeśli czujesz się niedoinformowana – nie wahaj się – poproś lekarza czy położną o rozmowę.

Istnieją sytuacje, w których lekarz może odstąpić od obowiązku poinformowania ciebie lub bliskiej ci osoby – do sytuacji tych należą: stan zagrożenia życia twojego lub dziecka lub wystąpienie sytuacji nieprzewidywalnej.

Personel medyczny może również nie informować cię o podejmowanych wobec ciebie działaniach wtedy, gdy świadomie podejmiesz decyzję, że nie chcesz być informowana.

O najczęstszych naruszeniach prawa do informacji możesz przeczytać na stronie RodzicPoLudzku.pl

Jeśli twoja prawa rodzącej zostały złamane, możesz złożyć skargę do rzecznika praw pacjenta (kontakt – bezpłatna infolinia 0 800 190 950 lub na stonie www.nfz.gov.pl), albo dochodzić zadośćuczynienia w sądzie.