Czy popierasz nowy „Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu opieki okołoporodowej”?

22/01/2010 at 19:07

Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się „Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu opieki okołoporodowej” i został przekazany do konsultacji zewnętrznej. Co to znaczy? Zarówno środowisko medyczne jak i społeczeństwo może zgłaszać swoje ewentualne uwagi do tego projektu.

Przypuszczam, że wywoła on nieco zamieszania wśród personelu medycznego, standardy te bowiem różnią się od tych do których przyzwyczailiśmy się w większości szpitali. Pewnie nie będzie entuzjazmu. Będą zapewne uwagi. Dlatego potrzebny jest też „głos społeczny” w tej sprawie – tak dla przeciwwagi. Projekt zakłada wiele korzystnych zmian dla ciężarnej i rodzącej, potrzebuje więc poparcia zarówno samych zainteresowanych, również innych osób czy instytucji, którym dobro przyszłych mam leży na sercu. Zachęcam wiec do wysyłania swoich opinii, zarówno drogą mailową jak i tradycyjnym listem. Można je wysyłać do dnia 23 lutego 2010r.

e-mail:   j.czerbniak@mz.gov.pl

adres:   Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Podaję bezpośredni link do projektu (w PDF.) Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu opieki okołoporodowej

Oraz link do strony Ministerstwa Zdrowia, gdzie znajduje się ogłoszenie o poddaniu projektu konsultacjom. http://www.mz.gov.pl/

Powstaje „Karta praw kobiety rodzącej”

25/11/2008 at 18:38

Właśnie powstaje dokument o nazwie „Karta praw kobiety rodzącej”. Na zlecenie rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego grupa ekspertów pracuje nad postulatami, które zostaną skierowane pod adresem Ministerstwa Zdrowia i samorządów. Głównych postulatów ma być sześć – dotyczyć będą:

  • bezpłatnego znieczulenia dla każdej rodzącej kobiety
  • prawa do porodu rodzinnego i jednoosobowych sal porodowych
  • wprowadzenia na odziały położnicze psychologa klinicznego
  • refinansowanych w całości szkół rodzenia
  • wprowadzenia zasady jedna rodząca – jedna położna
  • refundacji porodów rodzinnych

Dokument ma być gotowy 2 grudnia i trafić do ministerstwa jeszcze przed świętami.

Więcej dowiesz się w z artykułów „DZIENNIKA”

Standard rodzenia w Polsce niższy niż w Europie

Kobiety rodzące poznają swoje prawa

Położnicy o porodzie w domu i o znieczuleniu zewnątrzoponowym

01/10/2008 at 01:04

Parę dni temu pisałam o artykule w „Dzienniku”, który pojawił się w związku z odbywającym się międzynarodowym sympozjum “Świadome i nowoczesne podejście do porodu”. Na sympozjum tym lekarze położnicy rozmawiali o zmianie warunków porodów w Polsce, tak aby nie odbiegały od standardów europejskich. Mówiono m.in. o tym, by zmienić w naszym kraju podejście do porodów domowych. Organizatorka konferencji położnik Preeti Agrawal powiedziała : „Nie namawiamy kobiet do tego, żeby to robiły, uważamy jedynie, że powinny mieć wybór”.

W piątek 26 września w „Dzienniku” pojawił się artykuł na ten temat. Zawiera on również wywiad z położną Ewą Janiuk, która w swojej praktyce odebrała kilkadziesiąt porodów w domu. Oto fragment wywiadu:

KLARA KLINGER: Na czym polega największy plus rodzenia w domu?
EWA JANIUK: Dzięki temu kobieta może sama o wszystkim decydować. Ma pełen komfort, który jest bardzo istotny przy porodzie. Jednak musi być dojrzała emocjonalnie i świadoma, że przyjmuje odpowiedzialność za siebie i za mające się narodzić dziecko. Ważne, żeby obecny i gotowy był także mąż. Przyznam, że najbardziej doceniają możliwość rodzenia w domu kobiety, które mają za sobą doświadczenie porodu w szpitalu.