Nowe standardy opieki okołoporodowej – cz.5 – poród nie tylko w szpitalu

22/05/2011 at 19:06

Zgodnie z nowymi standardami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi opieki okołoporodowej, masz prawo wyboru miejsca porodu. Oznacza to, że możesz rodzić nie tylko w szpitalu, ale również w domu narodzin czy we własnym domu.

Na porody domowe decydowała się niewielka grupa kobiet również i przed wprowadzeniem standardów. Jednak do tej pory było to swego rodzaju „podziemie porodowe”. Zarówno rodząca jak i odbierająca poród w domu położna, narażone były na sporą krytykę środowiska medycznego. Teraz przynajmniej zmienia się prawo i wybór kobiety nie powinien być  kwestionowany. Oczywiście do porodu domowego ciężarna powinna być zakwalifikowana przez lekarza czy położną prowadzącą ciążę.

Porody domowe nie są jednak finansowane przez NFZ. Koszty organizacji porodu w domu musisz ponieść sama. Przykładowe informacje dotyczące kwalifikacji do porodu domowego, jego organizacji oraz przykładowy cennik znajdziesz tutaj.

Fot. by eyeliam www.flickr.com

Z kolei domy narodzin (dawniej znane jako izby porodowe), to miejsca zapewniające warunki do porodu pośrednie między domem a szpitalem. W domu narodzin poród przyjmują położne, które mogą otoczyć kobietę opieką od początku ciąży aż do końca połogu. Poród w domu narodzin odbywa się w atmosferze odmiennej niż w szpitalu, bardziej przypominającej warunki domowe. Z rodzącą może przebywać rodzina, może ona przynieść ze sobą własne przedmioty, które zapewnią jej komfort np. własne poduszki. Domy narodzin w Polsce to dopiero przyszłość, miejmy nadzieję, że niedaleka. Tutaj znajdziesz przykład.

Poniżej na zdjęciu: Izba Porodowa w Lędzinach.

Izby porodowe w Polsce tworzono od lat 50. XX w. w liczbie kilkuset placówek, a likwidowano stopniowo do końca XX w. Ostatnią działającą izbą porodową w Polsce była Izba porodowa w Lędzinach działająca w dzielnicy Lędzin Hołdunowie do 31 grudnia 2008; zlikwidowana po 57 latach działalności. (źródło Wikipedia.org)

fot. by Adampach www.wikipedia.org

Poniżej fragmenty standardów okołoporodowych dotyczące prawa do wyboru miejsca porodu:

I. Postanowienia ogólne.

1-10. (…)

11. Realizacja praw pacjenta w przypadku sprawowania opieki nad kobietą w okresie ciąży,  porodu i połogu polega w szczególności na:

1) respektowaniu jej prawa do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji związanych z porodem, obejmujących zakres podejmowanych działań i stosowanych procedur medycznych;

2) prawie wyboru miejsca porodu w warunkach szpitalnych lub pozaszpitalnych, w których czuje się bezpiecznie, i w których udzielane są świadczenia zdrowotne;

3) możliwości wyboru osoby sprawującej opiekę spośród osób uprawnionych do jej sprawowania, z uwzględnieniem zasad organizacyjnych obowiązujących w miejscu udzielania świadczenia, określonych w regulaminie porządkowym zakładu opieki zdrowotnej.

IV. Plan opieki prenatalnej i plan porodu.

1 – 3. (…)

4. Ciężarnej należy umożliwić wybór miejsca porodu (warunki szpitalne albo pozaszpitalne). Każda ciężarna powinna otrzymać wyczerpującą informację dotyczącą wybranego miejsca porodu obejmującą wskazania i przeciwwskazania.

5. Ciężarną należy poinformować, że zaleca się prowadzenie porodu w warunkach szpitalnych, z zagwarantowanym dostępem do wydzielonej dla cięć cesarskich sali operacyjnej, gdzie w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek powikłań, zarówno u matki, jak i u płodu lub noworodka, możliwe jest natychmiastowe podjęcie interwencji medycznych, adekwatne do zaistniałej sytuacji położniczej lub stanu noworodka.

Pod koniec roku 2008 został zamknięty również prywatny dom narodzin w Warszawie przy ulicy Głogowej. Obejrzyj, aby dowiedzieć się jaka idea przyświecała założycielce tej palcówki. Miejmy nadzieję, ze po wejściu w życie nowych standardów domy narodzin będą wyrastały jak „grzyby po deszczu”.

share