Nowe standardy opieki okołoporodowej – cz.4 – „osoba bliska” przy porodzie

01/04/2011 at 13:48

Dziś kolejny wpis na temat nowych standardów opieki okołoporodowej, które mają obowiązywać w Polsce już lada moment, bo od 8 kwietnia br. Jeśli jeszcze nie miałaś/eś okazji zapoznać się z nowym rozporządzeniem, zachęcam do lektury wcześniejszych postów na blogu.

cz.1 – Szkoły rodzenia za darmo? cz.2 – Pierwszy kontakt „skóra do skóry”

cz.3 – Porodowy savoir-vivre

Osoba bliska w czasie porodu – co na ten temat pisze się w załączniku do rozporządzenia?

Jeszcze kilkanaście temu ojcowie mieli bezwarunkowy zakaz wstępu na porodówkę. Nie podejmowali wtedy decyzji o tym, czy chcą uczestniczyć w narodzinach dziecka, bo nie było takiej możliwości w szpitalach. Dziś kiedy sytuacja się zmieniła, standardem stały się tzw. porody rodzinne, przyszli rodzice muszą rozważyć, czy opcja wspólnego rodzenia odpowiada im. Do tej pory jednak ten „standard” w niektórych placówkach był obwarowany dodatkowymi warunkami, które miały wypełnić osoby decydujące się na poród rodzinny. Przykładowo: na niektóre szpitale powołując się na „wewnętrzny regulamin” wymagały dostarczenia certyfikatu uczestnictwa w szkole rodzenia.

fot. by ::mavi::   www.flickr.com

W nowych standardach regulowanych rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, to właśnie personel szpitala powinien namawiać rodzącą i jej męża czy partnera do wspólnego porodu. Tak więc stawianie podobnych warunków powinno odejść do lamusa.

Zapoznaj się z fragmentami załącznika do rozporządzenia, w których mowa o „osobie bliskiej” uczestniczącej w porodzie. Możesz się powołać na te zapisy w sytuacji, gdyby ktokolwiek bez ważnej przyczyny utrudniał wam wspólny poród.

I. Postanowienia ogólne.

1. (…)
2. Użyte w standardzie określenia oznaczają:

1) – 4) (…)

5) osoba bliska – małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub inną osobę wskazaną przez rodzącą;

V. Postępowanie w trakcie porodu.

1 – 2. (…)

3. Podczas porodu należy udzielać wsparcia medycznego w następujący sposób:

1) – 2) (…)

3) zachęcać rodzącą do korzystania ze wsparcia wybranej przez nią osoby bliskiej;

VI. Strategie uśmierzania bólu podczas porodu.

Osoba sprawująca opiekę podczas porodu powinna przedstawić rodzącej pełną informację o niefarmakologicznych i farmakologicznych metodach łagodzenia bólów porodowych, wspierać rodzącą w jej własnym wyborze tych metod oraz respektować jej decyzje w tym zakresie.

Osoba sprawująca opiekę podczas porodu jest obowiązana:

1- 4) (…)
5)zachęcić rodzącą, aby podczas porodu nieustannie towarzyszyła jej osoba bliska.

VIII. Postępowanie w I okresie porodu.

1 -2. (…)
3. W ramach prowadzenia I okresu porodu osoba sprawująca opiekę jest obowiązana do:

1) (…)
2) nawiązania i utrzymania kontaktu z rodzącą i z osobą bliską, zapewniając poczucie bezpieczeństwa i godności osobistej;
3) – 5) (…)

6) aktywizowania rodzącej do czynnego udziału w porodzie poprzez:
a) informowanie o postępie porodu,
b) pomoc w wyborze sposobu prowadzenia porodu oraz zachęcanie do stosowania różnych udogodnień i form aktywności,
c) zachęcanie do wyrażania swoich potrzeb związanych z porodem,
d) współpracę z osobą bliską;

Polecam również inne posty na blogu:

„Świeżo upieczeni ojcowie wydzielają hormon miłości”

Twoje prawa w szpitalu – cz.3 – Bliska osoba może przebywać z tobą

share