Nowe standardy opieki okołoporodowej – cz.3 – Porodowy savoir-vivre

15/02/2011 at 00:20

W pierwszym poście z cyku „Nowe standardy opieki okołoporodowej” możesz znaleźć link do treści ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA, które w życie wejść ma na początku kwietnia br. W punkcie pierwszym podano link do treści załącznika, w którym to opisane są nowe standardy.

§ 1.

Określa się standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem stanowiące załącznik do rozporządzenia.

Dziś twoją uwagę chciałabym skierować na dwa podpunkty załącznika, w których wyraźnie określono, jak personel szpitala powinien traktować  kobietę w czasie porodu. Kiedy czyta się ten fragment standardów, wszystko wydaje się oczywiste, nie ma tam niczego odkrywczego. Jednocześnie znając realia, trudno mi ograniczyć ilość tekstu, który wyodrębniłam tłustą czcionką. O ile jesteśmy skłonni nie zwrócić uwagi na fakt złego potraktowania np. przez osobę obsługującą nas w jakimś urzędzie, o tyle sytuacja kobiety, która przyjeżdża do szpitala rodzić jest szczególna. Poród to jeden z ważniejszych momentów w życiu kobiety, często pierwszy i ostatni, dlatego każda z nas chciałby w tym dniu spotkać życzliwych ludzi. Nawet najodważniejsza kobieta odczuwa strach przed porodem, obawia się bólu, martwi się o zdrowie dziecka, odczuwa skrępowanie, gdy musi odsłaniać intymne części swego ciała. W takiej sytuacji jest niezwykle przewrażliwiona na wszelkie komentarze dotyczącej jej osoby, można łatwo zamanipulować jej uczuciami. Niefortunne wypowiedzi lekarzy czy położnych, niegrzeczne komentarze czy brak poszanowania intymności, mogą nie tylko zepsuć całkowicie atmosferę narodzin, ale sprawić, że poród wspomina się jako traumatyczne przeżycie.

.

Wprowadzenie tych punktów standardów nie wymaga ani zmian w organizacji oddziału położniczego, ani nie są potrzebne jakiekolwiek nakłady finansowe. Potrzebne są przede wszystkim szczere chęci, by mimo nieraz dużego zmęczenia, czy stresu w czasie pracy, pamiętać o tych paru zasadach.

Zgodnie z nowymi standardami można oczekiwać, że:

V. Postępowanie w trakcie porodu.

1. Rodząca powinna być traktowana z szacunkiem oraz brać udział w podejmowaniu świadomych decyzji związanych z porodem. Personel medyczny powinien umieć nawiązać dobry kontakt z rodzącą, będąc świadomym, jak ważny jest ton rozmowy i ich postawa oraz słowa, które do niej kieruje. Należy zapytać rodzącą o jej potrzeby i oczekiwania, a informacja w tym zakresie powinna zostać wykorzystana do wspierania i kierowania rodzącą podczas porodu.

2. W celu nawiązania dobrego kontaktu z rodzącą personel medyczny w szczególności:

1) wita ją osobiście, przedstawia się i wyjaśnia swoją rolę w opiece nad nią;
2) prezentuje spokojną i wzbudzającą zaufanie postawę;
3) szanuje jej prywatność i poczucie intymności;
4) wspólnie czyta i omawia plan porodu; (o planie porodu będzie w osobnym poście)
5) omawia z rodzącą sposoby radzenia sobie z bólem;
6) każdorazowo uzyskuje zgodę rodzącej na wykonanie wszelkich zabiegów i badań;
7) udziela informacji na temat sposobów wzywania pomocy;
8 ) w sytuacji konieczności przekazania opieki nad rodzącą, informuje ją o tym fakcie.

Jest jeszcze jedna ważna sprawa. Nie można zapomnieć, że „porodowy savoir-vivre” obowiązuje także drugą stronę: rodzącą kobietę i jej męża, czy partnera, który uczestniczy w narodzinach. Mimo bólu i strachu, który towarzyszy porodowi, można czasem zdobyć się na uśmiech w stronę położnej lub lekarza. Mimo, że nie jest to regulowane rozporządzeniem, warto pamiętać o słowach „dziękuję” czy „proszę”. Taki drobny, miły gest może rozładować napiętą atmosferę, zmienić nastawienie nawet początkowo niezbyt miłej osoby.

share