Nowe standardy opieki okołoporodowej – cz.1 – Szkoły rodzenia za darmo?

01/02/2011 at 23:25

Na przyszłe mamy, które rodzić będą w terminie od 8 kwietnia 2011 czekają przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia  nowe „standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem”. Ponieważ tymi standardami mają być objęte wszystkie kobiety już podczas ciąży, więc jeśli twój termin jest bardziej odległy, sprawa tym bardziej jest warta twojej uwagi.

Treść rozporządzenia

A tu najważniejsze – cała treść standardów w załączniku. Zachęcam do uważnego przestudiowania. Na blogu zamierzam skomentować kilka wybranych przeze mnie puntów – stąd w tytule posta „cz.1”

Czym jest rozporządzenie? Cytuję za Wikipedią: „akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.” Przykładowo – z innej dziedziny życia – rozporządzenie reguluje sprawę warunków technicznych jakie powinny spełniać nasze pojazdy oraz jakie powinno być niezbędne ich wyposażenie (np.jakie światła, hamulce itp.) i musimy się do tego zastosować, bo inaczej wiadomo jakie ponosimy konsekwencje. Tak samo istnieje rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych definiujące wzory znaków drogowych i sygnałów – jeśli poruszamy się po drogach musimy je znać i do nich się stosować. Tą samą wagę maja więc wszelkie zapisy z załącznika do rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, nie przestrzeganie ich jest naruszaniem prawa. Powinniśmy więc spodziewać się bardzo pozytywnych zmian w polskim położnictwie.

Jak wspomniałam wcześniej, zachęcam do uważnego przestudiowania treści nowych standardów. W dzisiejszym poście chcę zwrócić twoją uwagę na zalecenia dotyczące opieki w czasie ciąży. W tabelce przedstawiono jakie badania oraz działania profilaktyczne powinny być standardem w czasie prowadzenia ciąży. Moją uwagę przyciągnęła jedna z pozycji tabeli która pojawia się w zaleceniach od 26 tygodnia  aż do ostatniego tygodnia: „Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa, w formie grupowej lub indywidualnej”. Do tej pory takie przygotowanie miało miejsce praktycznie tylko wtedy, gdy ciężarna z własnej inicjatywy zapisała się do szkoły rodzenia lub na indywidualne spotkanie z położną. Poza tym w większości przypadków za takie przygotowanie trzeba było zapłacić z własnej kieszeni.  Wygląda na to, że po wejściu w życie rozporządzenia, kobieta będąca w ciąży może oczekiwać, że zostanie poddana takiemu przygotowaniu: czy to skierowana do szkoły rodzenia (forma grupowa przygotowania) czy też tego zadania będzie się musiał podjąć lekarz czy położna indywidualnie, gdy przyszła mama nie będzie mogła uczęszczać na takie zajęcia.

fot. by eyeliam www.flickr.com

Fragment standardów:

II. Zalecany zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży wraz z okresami ich przeprowadzania.

Termin badania

Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne

1

2

3

Do 10 tyg. ciąży.

1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie we wzierniku i zestawione.

3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

4. Badanie gruczołów sutkowych.

5. Określenie wzrostu i masy ciała.

6. Ocena ryzyka ciążowego.

7. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.

8. Przekazanie informacji o możliwości wykonania badań w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie.

9. W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza ginekologa.

1. Grupa krwi i Rh.

2. Przeciwciała odpornościowe.

3. Morfologia krwi.

4. Badanie ogólne moczu.

5. Badanie cytologiczne.

6. Badanie czystości pochwy.

7. Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo.

8. VDRL.

9. Badanie stomatologiczne, uwzględniające ocenę stanu zdrowia jamy ustnej, określenie potrzeb profilaktycznoleczniczych i ustalenie planu leczenia.

10. Badanie HIV i HCV.

11. Badanie w kierunku oksoplazmozy (IgG, IgM) i różyczki.

11-14 tydz. ciąży

1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie we wzierniku i zestawione.

3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

4. Pomiar masy ciała.

5. Ocena ryzyka ciążowego.

6. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.

7. Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej.

1. Badanie ultrasonograficzne.

2. Badanie ogólne moczu.

3. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.

15-20 tydz. ciąży

1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie we wzierniku i zestawione.

3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

4. Pomiar masy ciała.

5. Ocena ryzyka ciążowego.

6. Propagowanie zdrowego stylu życia.

1. Morfologia krwi.

2. Badanie ogólne moczu.

3. Badanie czystości pochwy.

4. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.

21-26 tydz. ciąży

1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie we wzierniku i zestawione.

3. Ocena czynności serca płodu.

4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

5. Pomiar masy ciała.

6. Ocena ryzyka ciążowego.

7. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.

8. Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej.

9.Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.

1. Badanie stężenia glukozy we krwi po doustnym podaniu 75g glukozy (w 24-28 tydz. ciąży) – dwukrotne oznaczenie stężenia glukozy: przed podaniem glukozy (na czczo) oraz po 2 godz. od podania glukozy.

2. Badanie ultrasonograficzne.

3. Badanie ogólne moczu.

4. Przeciwciała anty-Rh u kobiet z

Rh (-).

5. U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze – badanie w kierunku toksoplazmozy.

6. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.

27-32 tydz. ciąży

1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie we wzierniku i zestawione.

3. Ocena czynności serca płodu.

4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

5. Pomiar masy ciała.

6. Ocena ryzyka ciążowego.

8. Propagowanie zdrowego stylu życia.

9. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.

1. Morfologia krwi.

2. Badanie ogólne moczu.

3. Przeciwciała odpornościowe.

4. Badanie ultrasonograficzne.

5. W przypadku występowania wskazań – podanie globuliny anty-D (28-30 tydz. ciąży).

6. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.

33-37 tydz. ciąży

1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie położnicze.

3. Ocena wymiarów miednicy.

4. Badanie we wzierniku i zestawione.

5. Ocena czynności serca płodu.

6. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

7. Ocena aktywności płodu.

8. Badanie gruczołów sutkowych.

9. Pomiar masy ciała.

10. Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej.

11. Ocena ryzyka ciążowego.

12. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.

13.Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.

14. W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza ginekologa.

1. Morfologia krwi.

2. Badanie ogólne moczu.

3. Badanie czystości pochwy.

4. Antygen HBs.

5. Badanie w kierunku HIV.

6. Posiew z przedsionka pochwy i okolic odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących.

7. W grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia: VDRL, HCV.

8. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.

38-39 tydz. ciąży

1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie położnicze.

3. Ocena czynności serca płodu.

4. Ocena aktywności płodu.

5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

6. Pomiar masy ciała.

7. Ocena ryzyka ciążowego.

8. Propagowanie zdrowego stylu życia.

9.Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.

10. W przypadku opieki sprawowanej przez

położną obowiązkowa konsultacja lekarza

ginekologa.

1. Badanie ogólne moczu.

2. Morfologia krwi.

po 40 tyg. ciąży

badanie co 2-3dni

1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie położnicze.

3. Badanie we wzierniku i zestawione – według wskazań medycznych.

4. Ocena ruchów płodu

5. Ocena czynności serca płodu.

6. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

7. Pomiar masy ciała.

8. Ocena ryzyka ciążowego.

9. Propagowanie zdrowego stylu życia.

10.Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.

11. Bezwzględne skierowanie do hospitalizacji po 41 tyg. ciąży.

1. Badanie KTG.

2. Badanie ultrasonograficzne

(jednorazowo).


share