Min. Kopacz przedstawia projekt standardu postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego – czy coś się zmieni?

10/10/2011 at 02:55

Minister zdrowia Ewa Kopacz przedstawiła w dniu 28 września projekt nowego standardu postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego. To jakby doprecyzowanie standardów dotyczących opieki okołoporodowej, które weszły w życie w kwietniu br. W tej chwili nie ma możliwości zapoznania się z treścią projektu, pojawiła się jedynie informacja prasowa na stronie PAP: Kopacz: kobiety będą miały prawo wyboru znieczulenia porodowego

Powiem szczerze, że z tego doniesienia nie mogę wyczytać, co miała na myśli pani Kopacz mówiąc: „Kobiety będą miały prawo wyboru znieczulenia porodowego”, gdyż za chwilę jest mowa o tym, że „o podaniu znieczulenia finansowanego przez NFZ – tak jak obecnie – będzie decydował lekarz” oraz że „standard, który będzie rozporządzeniem ministra zdrowia, określi m.in. w jakich sytuacjach rodząca kobieta ma prawo do podania znieczulenia zewnątrzoponowego”. Wygląda na to, że tego wyboru można będzie dokonać spośród innych metod łagodzenia bólu porodowego, przede wszystkim niefarmakologicznych. Nie widzę tu różnicy w stosunku do tego, co było do tej pory. Mam nadzieję, że sprawa się wyjaśni, gdy będziemy mieli dostęp do pełnej treści projektu rozporządzenia.

Jak jest w tej chwili? ZZO zastosowane w celu uśmierzenia bólu porodowego pozostaje poza „koszykiem świadczeń gwarantowanych”, czyli przysługuje jedynie tym pacjentkom, u których istnieją określone wskazania medyczne definiujące ich poród jako „niestandardowy. Wybierając się do porodu w większości szpitali nie można wcześniej zaplanować sobie skorzystania z tej formy znieczulenia. Trzeba czekać na rozwój wypadków i ewentualną decyzję personelu o podaniu ZZO.

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje poród jako kompleksową procedurę, bez wyodrębnionych poszczególnych elementów składowych, są więc też i placówki, w których udaje się wygospodarować fundusze i rodząca może poprosić o takie znieczulenie.

Chociaż ministerstwo zdrowia uważa, że pobieranie od pacjentek dodatkowej opłaty za znieczulenie porodu jest niezgodne z obowiązującymi przepisami, niektóre szpitale nadal pobierają te opłaty za tzw. znieczulenie na życzenie.

Czy coś się zmieni? Nawet jeśli okaże się, że w nowym standzie postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego, rozszerzono zakres sytuacji, w których kobieta ma prawo do ZZO, to i tak może być problem z jego uzyskaniem na życzenie.  Nie jest to prawnie możliwe dopóki procedura uśmierzenia bólu nie zostanie objęta „koszykiem świadczeń gwarantowanych”. Tymczasem propozycja zmiany „koszyka” nie została przedstawiona przez ministerstwo zdrowia, więc należy uznać, że nie jest równolegle planowana.

Czy wszystkie kobiety skorzystałby z ZZO, gdyby była taka możliwość oraz czy już korzystają w tych placówkach, gdzie jest to zagwarantowane (np. Polki rodzące poza granicami kraju)? Wiele miesięcy temu wstawiłam na bloga sondę z podobnymi pytaniami. Zapoznaj się z jej wynikami i zagłosuj.

share