Jak wyznaczyć terminu porodu? – cz.1

14/06/2012 at 18:07

Potocznie mówimy, że ciąża trwa 9 miesięcy. Ci bardziej wtajemniczeni wiedzą dokładniej – prawidłowy czas trwania ciąży to około 40 tygodni  (280 dni) +/-14 dni. Podczas pierwszej wizyty lekarz wyznacza „termin porodu.

Dla niektórych pań zaskoczeniem jednak jest, że idąc do lekarza tuż po zatrzymaniu miesiączki, dowiadują się, że są już np. w 6 tygodniu ciąży. Jak to? Przecież te 6 tygodni temu przypadała miesiączka i nie było współżycia. Tymczasem właśnie datę ostatniej miesiączki przyjmuje się jako pierwszy dzień trwania ciąży, gdyż jest to data, którą każda z nas prawie zawsze potrafi podać. Można też wyznaczać termin porodu na podstawie dnia poczęcia (co wydaje się bardziej logiczne), ale tak naprawdę rzadko która kobieta potrafi tę datę określić tak dokładnie jak datę rozpoczęcia ostatniego krwawienia miesięcznego.

Sleeping Beauties

fot. jonty.fisher www.flickr.com

Chciałabym dziś napisać właśnie o różnych metodach wyznaczania terminu porodu, gdyż zapamiętałam sobie jeszcze z czasów studiów i praktyk pewną zaniepokoją rodzącą. Tłumaczyła wszystkim, że według niej źle wyznaczono jej termin porodu. Jej mąż przebywał zagranicą i przyjechał 9 miesięcy temu do domu na jeden dzień i wtedy doszło do zbliżenia. Ona sama dodawała do tej daty 40 tygodni i sądziła, że ta właśnie data jest tą właściwą, a lekarze się pomylili.

Metody wyznaczania terminu porodu

Reguła Naegelego

Prawdopodobny termin porodu wyznacza się poprzez odjęcie 3 miesięcy od daty pierwszego dnia ostatniej miesiączki, a następnie dodanie 7 dni i roku.

1.dzień ostatniej miesiączki – 3 miesiąca kalendarzowe + 7 dni + rok = termin porodu

Przykład: data ostatniej miesiączki 3.01.2012

3.01.2012 – 3 miesiące + 7 dni + rok = 10.10.2012

(3.10.2011) + 7 dni + rok = 10.10.2012

Jeśli masz dłuższy lub krótszy cykl niż 28 dni, to dodaje się lub odejmuje tą różnicę (licząc w dniach) w stosunku do 28-dniowego cyklu.

Przykład: cykle 34-dniowe, data ostatniej miesiączki 3.01.2012

3.01.2012 – 3 miesiące + 7 dni + rok + 6 dni = 16.10.2012

Przykład: cykle 24-dniowe, data ostatniej miesiączki 3.01.2012

3.01.2012 – 3 miesiące + 7 dni + rok – 4 dni = 6.10.2012

W przypadku, gdy miesiączkujesz nieregularnie lub gdy w ciągu 2 miesięcy przed ostatnią miesiączką zażywałaś środki antykoncepcyjne, jajeczkowanie mogło być opóźnione i wtedy wyznaczanie terminu porodu według daty ostatniej miesiączki może dać fałszywy wynik. W takiej sytuacji lekarz powinien posłużyć się innymi kryteriami.

Do pomyłek może dojść również w przypadku, gdy już w czasie trwania ciąży, w terminach, w których normalnie przypadałyby miesiączki, pojawiają się krótkie, często jednodniowe krwawienia. Niektóre panie mogą je interpretować jako krwawienie miesięczne i datę ich wystąpienia podawać jako datę ostatniej miesiączki.

Dzień poczęcia

Jeśli potrafisz dokładnie podać dzień poczęcia, możliwe jest obliczenie terminu porodu od tej daty. Zakładamy wtedy, że ciąża twa 266 dni (p.c – post coitum, po stosunku). Termin porodu oblicza się wtedy odejmując od daty poczęcia 3 miesiące i 7 dni, a następnie dodając rok.

Przykład: data poczęcia 02.05.2012

25.04.2012 – 3 miesiące – 7 dni + rok = 18.01.2013

Jeśli jest jakaś trudność w ustaleniu tych dat (tzn. daty ostatniej miesiączki lub daty poczęcia) bierze się pod uwagę jeszcze inne dane – o tym będzie w kolejnym poście.

Przewidywany termin porodu (czy też określenie tygodni ciąży podczas jej trwania) jest bardzo istotny, gdyż pozwala podejmować różne działania diagnostyczne lub terapeutyczne w odpowiednim czasie.  Dzieci jednak rzadko wybierają sobie dokładnie ten termin jako dzień swoich narodzin. Mniej niż 5% dzieci rodzi się w terminie obliczonym za pomocą reguły Naegelego. Z kolei 2/3 maluchów przychodzi na świat w okresie 3 tygodni „wokół” terminu porodu obliczonego tym sposobem.

share