Becikowe – zmiana zasad wypłaty od listopada 2009

12/06/2009 at 15:47

W zeszłym roku pisałam na blogu o planowanych zmianach w zasadach dotyczących wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Zasady te będą już obowiązywały od 1 listopada 2009 r. Warunkiem otrzymania wypłaty 1000zł będą poświadczone wizyty u ginekologa od 10 tygodnia ciąży.

A co z paniami, które dopiero po 10 tygodniu zorientują się, że są w ciąży (a zdarza się to nierzadko)? A co z tymi ciężarnymi, które na wizytę u ginekologa muszą czekać parę tygodni (a nie stać ich na wizyty prywatne)?

Założeniem tego nowego przepisu było zmobilizowanie kobiet do wykonywania regularnych badań profilaktycznych od początku ciąży. Niestety, wiele kobiet bardzo potrzebujących nie dostanie świadczenia, ponieważ nie spełnią warunków (często wcale nie z powodu swoich zaniedbań).

Przeczytaj artykuł z Gazety Prawnej:

Wypłata becikowego zależy od badań lekarskich

Kobiety w ciąży już teraz powinny prosić o wydanie zaświadczenia potwierdzającego opiekę lekarską w jej trakcie.
Od pierwszego listopada wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka będzie zależała od złożenia odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod opieką lekarza nie później niż od dziesiątego tygodnia ciąży aż do porodu. Te same zasady będą obowiązywały także w przypadku występowania o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, gdzie dodatkowo musi być spełnione kryterium dochodowe. Obydwa świadczenia wynoszą 1 tys. zł. Wzór wymaganego zaświadczenia, jak i formę opieki medycznej nad ciężarną ma określić rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, ale wciąż trwają nad nim prace.

Ośrodki pomocy społecznej już od stycznia informują kobiety o zmianie w prawie.

– Przygotowaliśmy informację, która została wywieszona w urzędach i instytucjach, w tym w przedszkolach i szkołach. Daliśmy też ogłoszenie do lokalnej telewizji – mówi Ewa Opoka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku.

Marta Gwiazda, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Sieradzu, dodaje, że często dzwonią kobiety, które o takim wymogu dowiadują się z mediów lub od swojego lekarza.

– Ponieważ nie wiadomo, jaki dokładnie dokument będzie wymagany, przyszłe matki mówią, że podstemplowują książeczki prowadzenia ciąży – mówi Marta Gwiazda.

Zdaniem Haliny Maliwieckiej, dyrektora MOPS w Zgorzelcu, z punktu widzenia urzędnika rodzaj wymaganego zaświadczenia nie będzie miał znaczenia, bo najważniejsze, żeby potwierdzało opiekę lekarską. Z kolei Ewa Opoka uważa, że nowe wymagania nie powinny wpłynąć na zmniejszenie liczby wypłacanych świadczeń, bo większość kobiet chodzi na regularne badania i wizyty lekarskie w trakcie ciąży.

Źródło: GP
Artykuł z dnia: 2009-03-16
Autor: Michalina Topolewska

share